Mer Info

På 1930-talet kom till Göteborg en stor samling textilier från Paracas-kulturen i Peru. Samlingen kom till Göteborg som gåva och bestod av ca 80 större och mindre textila fragment. Den unika samlingen bestod till hälften av mer eller mindre hela textila föremål, dräkter och dräktdelar.

 

I Peru finns mycket stora samlingar från denna kultur som var en högtstående kultur för 2000 år sedan. Peru har varit, och är delvis fortfarande, ett fantastiskt land med många olika kulturer som till stor del byggt på avancerade textila tekniker.

 

Under tidigt 1990-tal fick jag i uppdrag av dåvarande Etnografiska Museet i Göteborg att dokumentera och analysera denna samling av textilier och det lade grunden till mitt intresse för Paracas-kulturen.

 

Jag har till och från sedan år 2000 arbetat för att det genom denna bok skall bli möjligt för många att se dessa fantastiska textilier på närmare håll, trots att de nu har lämnat Sverige. Efter nästan 100 år i Sverige har de lämnats tillbaka till Peru.

Hoppas ni skall få förståelse för dessa textila föremål men också för trådars enorma betydelse både praktiskt och symboliskt.

 

Tråden är troligen människans första enorma ”uppfinning” och trådar följer oss natt och dag, jorden runt från vår födelse och in i döden.

Kerstin Paradis